BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001035
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 11,5 x 7 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1601?-1700? datowanie odbitki graficznej: 1945?-przed 1972
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana monstrancja z opromienioną hostią, zwieńczoną krzyżykiem. Na hostii monogram Jezusa. Po obu stronach monstrancji dwa lichtarze z płonącymi świecami. W tle, wśród gwiazd wota figuralne (głowa ludzka, serca, oko) i w postaci plakiet. Na jednej z nich schematycznie zaznaczony monogram wiązany , nawiązujący do imienia Marii. Wzdłuż dolnej krawędzi, na wydzielonym, białym polu napis.
motyw ikonograficzny: hostia , lichtarz , monstrancja , świeca , wotum
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: O SALUTARIS HOSTIA , (wzdłuż dolnej krawędzi) IHS , (na hostii) MARIA , (na wotum, z lewej)
numer inwentarza: E/1843/MWL
uwagi: Drzeworyt pochodzi z kolekcji Henryka Zwolakiewicza. Identyczną grafikę odciśniętą z dwustronnego klocka ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tadeusz Seweryn datuje na XVII w.
fotografia: Wasilczyk, Krzysztof , 2013
obiekty związane:
5000000807 odbitka graficzna Błogosławiony Jan Kanty
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.05.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©