BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000948

Kołtryna

warianty tytułu: Chrystus Ukrzyżowany, Matka Boska Pocieszenia

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
miejsce powstania: Pomorze Gdańskie miejsce pochodzenia: Swornegacie miejsce pozyskania: Swornegacie
datowanie odbitki graficznej: 1701-1800
opis: Zespół składający się z 4 fragmentów kołtryn oraz dwustronnej, ręcznie pisanej inskrypcji. Kołtryny z przedstawieniami figuralnymi oraz z motywem roślinnym. Dwa drzeworyty zestawione ze sobą tworzą fragment większej całości. Jest to wizerunek Chrystusa na krzyżu, zwróconego na lewo, ukazanego w brązowym perizonium, z koroną cierniową na głowie. Na jego tułowiu i nogach zaznaczono nieproporcjonalnie duże krople krwi. Po lewej stronie Jezusa przedstawione są dwie postacie ludzkie wśród obłoków, ukazane do pasa. Z lewej okryta brązowym płaszczem, z odsłoniętym fragmentem brzucha, na którym zaznaczono pępek(?. Przy niej, bliżej krzyża postać z prawą dłonią złożoną na piersiach. W lewej ręce trzyma gałązkę(?). Poniżej, pod obłokami fragmenty trzech postaci wśród brązowych języków ognia (dusze pokutujące w czyśćcu?). Na prawo od krzyża kobieta obejmujące stopy Jezusa, ukazana w sukni, z długimi włosami opadającymi na plecy i z głową otoczoną promienistym nimbem (św. Maria Magdalena?). Największy, zachowany fragment kołtryny, przybierający kształt prostokąta leżącego i przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu św. Augustyna i św. Mikołaja z Tolentynu (stojące postacie widoczne do pasa). Maria w sukni i płaszczu, z głową lekko zwróconą na prawo, pochyloną w stronę Dzieciątka, którego głowę wieńczy zamknięta korona. Stojący po prawej św. Mikołaj z Tolentynu ukazany jest w czarnej szacie zakonnej. Na prawym ramieniu widoczna gwiazda. Prawa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa. W lewej trzyma model statku. Z lewej św. Augustyn w analogicznej szacie zakonnej, na głowie infuła, w prawej dłoni pastorał, w lewej księga. Na piersiach opromienione serce. Czwarty, zachowany fragment zespołu to motyw roślinny w postaci dwóch gałązek z sercowatymi listkami.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , gwiazda , infuła , Matka Boska z Dzieciątkiem , ogień piekielny , ornament roślinny , pastorał , serce , statek , świety Mikołaj z Tolentynu , święta Maria Magdalena , święty Augustyn
stan zachowania: zachowany fragmentarycznie
napisy i znaki: (...)chwalny Michał/Matkę wyganiał/wcale/ Leo Armenczyk trupem przez Micha(...) , (awers i rewers, każdy wers powtórzony dwukrotnie)
numer inwentarza: PE/156/H
uwagi: Fragmenty drzeworytów odnalezione zostały w kościele w Swornegaciach, pochodzącym z około 1700 roku. Znajdowały się pod kołtrynami, którymi ozdobiono ścianę północną w prezbiterium około 1812 roku. Wykorzystane zostały wówczas jako podkład wyrównujący ścianę. Parafia w Swornegaciach założona została już w XIII wieku, i powierzona została augustianom, którzy w XIV wieku w wyniku narastających sporów z Krzyżakami połączyli się z zakonem cystersów. Pierwotnie nosiła wezwanie św. Jana Chrzciciela, rozszerzone później także o patronat św. Bartłomieja. Wybudowany około 1700 roku nowy kościół powierzono opiece św. Barbary. W 1980 r. wymagający gruntownej konserwacji budynek przekazany został do skansenu we Wdzydzach. Fragment drzeworytu z wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia w otoczeniu św. Augustyna i św. Mikołaja z Tolentynu wzorowany jest na wczesnorenesansowym malowidle z Kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia w kościele augustianów p.w. św. Katarzyny w Krakowie. Kult tego słynącego cudami wizerunku propagowali augustianie, oraz Bractwa Matki Bożej Pocieszenia. Odręczna inskrypcja, zanotowana na obu stronach wchodzącej w skład zespołu kartce odnosi się prawdopodobnie do wydarzeń z dziejów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pierwszy wers dotyczyć może cesarza Michała V Kalafatesa (1015-1042), adoptowanego syna cesarzowej Zoe. Dążąc do sprawowania samodzielnych rządów, wygnał swego wuja oraz przybraną matkę. Wywołało to niezadowolenie poddanych. Michał V został zdetronizowany i oślepiony. Zmarł jako mnich. Drugi wers przywołuje pamięć cesarza Leona Armeńczyka (775-820). Jego zaangażowanie w ikonoklazm doprowadziło do spisku, któremu przewodził dawny przyjaciel i towarzysz broni cesarza - Michał z Amorion. W jego wyniku cesarz został zamordowany.
źródło: Sadkowski, Karta katalogu naukowego..., PE/156/H fotografia: Słomiński, Mateusz , 2013 Słomiński, Mateusz , 2013 Słomiński, Mateusz , 2013 Słomiński, Mateusz , 2013 Słomiński, Mateusz , 2013 Słomiński, Mateusz , 2013 Słomiński, Mateusz , 2013
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.11.04,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©