BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

warsztat
nazwa warsztatu: Warsztat Kostryckich
okres działaln.: 1801-1900
siedziba: Płazów
miejsce działalności: Płazów, Polska uwagi: Warsztat rodzinny Kostryckich działał w Płazowie w latach ok. 1830 do 1899. Maciej Kostrycki (prawdziwe brzmienie nazwiska: Kostrzycki) senior lub jeszcze jego ojciec przybył do Płazowa prawdopodobnie z pobliskiej Łówczy. Maciej był niepiśmiennym, ubogim człowiekiem, nie posiadającym ziemi. Trudno wskazać dokładnie kiedy zaczął odbijać drzeworyty. Nieznane jest także autorstwo klocków drzeworytniczych, z których je wykonywał. Na podstawie datowania niektórych desek na lata 1830 do 1838, oraz podawanego w źródłach roku urodzin Macieja Kostryckiego seniora (1815 rok) można przyjąć, że odbijaniem drzeworytów zajął się najwcześniej na początku lat trzydziestych XIX wieku. Po jego śmierci około roku 1838, kontynuował odbijanie drzeworytów, z pewnością po wieloletniej przerwie, urodzony prawdopodobnie w 1837 roku syn Maciej, który korzystał z pozostawionych przez ojca desek. "Święte obrazki" Kostryccy najprawdopodobniej sprzedawali na targach i jarmarkach, oraz w handlu obnośnym. Odbijanie obrazków było dla Kostryckich źródłem dodatkowych dochodów, szczególnie ważnym przede wszystkim dla seniora, który nie posiadał ziemi. W ich sprzedaży pomagać miała mu żona Ludwika z domu Misztalska, którą pewno nie bez powodu nazywano "kramarką". Nie można również wykluczyć, że po śmierci męża nadal zajmowała się rozprowadzaniem a może też powielaniem drzeworytów. Syn Maciej posiadał już 1,5 hektarowe gospodarstwo, a dodatkowo trudnił się w młodości flisactwem, później bednarstwem. Był także miejscowym grabarzem. Gdy na przedwiośniu brakowało karmy dla bydła, wykonywał odbitki drzeworytnicze, podmalowywał je farbami i wymieniał na paszę wśród mieszkańców okolicznych wsi. Niektóre drzeworyty odbijać miał do końca swego życia, do 1899 roku.
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2011.07.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©