BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001092
<
104864_V_p.6_(1).jpg
https://midasbrowser.pl/midas/etnomuzeum/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p.6_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34 x 26,5 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana św. Helena w 4/5 postaci, lekko zwrócona na lewo. Odziana w długą suknię suto marszczoną oraz płaszcz podbity gronostajem.Głowa świętej zwieńczona zamkniętą koroną i otoczona promienistą aureolą, lekko uniesiona. Święta Helena obejmuje rękami duży krzyż, kierując na niego spojrzenie. Prawą dłonią podtrzymuje też berło oraz 3 przeskalowane gwoździe (?). W tle, w prawym, dolnym rogu widoczny kościół z 3 wieżami. Nad nim, na wydzielonym pasie napis. Z lewej stylizowane kwiaty. W górnej części obłoki. Drzeworyt kolorowany farbami transparentnymi: fioletową, niebieską, różową, ciemnozieloną. Rewers: pieczęć z cyfrą "6".
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SHELENA , (w tle kompozycji, z prawej)
numer inwentarza: 104864 V (p. 6)
uwagi: Drzeworyt odbity z jednego z klocków, odnalezionych wg J. Kieszkowskiego w nie określonym bliżej klasztorze na pograniczu Żmudzi i Prus Wschodnich. Święta Helena - cesarzowa i matka Konstantego Wielkiego, czczona jest jako święta w kościele katolickim i prawosławnym. Fundatorka licznych bazylik, słynęła również z hojności i miłosierdzia w stosunku do ubogich. Według tradycji miała odnaleźć relikwie Krzyża Świętego. Patronka wielu miast (m.in. Frankfurtu), farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ. Przedstawiana zwykle w cesarskim stroju, z krzyżem, 3 gwoździami, kościołem (lub jego modelem). W Polsce szczególnie czczona w sanktuarium Święty Krzyż na Łysej Górze, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Drzeworyt pochodzi z teki, ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Księgarnię M. Arcta w 1924 roku.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.08.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©