BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001354
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 29 x 17,9 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1831 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt odbity z klocka z warsztatu Kostryckich w Płazowie. Kompozycja przedstawia chustę, przymocowaną u góry gwoździami, na którą przechyla się w lewym, dolnym rogu kielich. Wylewający się z kielicha płyn przybiera postać jedenastu strug, z których każda zakończona jest głową Jezusa, zwieńczoną cierniową koroną i otoczoną nimbem w formie obręczy. Centralnie usytuowana, dwunasta struga przemienia się w ciało Chrystusa rozpięte na kształt krzyża. Jezus ukazany w perizonium, pokryty kroplami krwi, z głową koronowaną cierniem i otoczoną nimbem. U dołu napis niedokończony w prawym, dolnym rogu. Całość otoczona cienką obwódką. Na rewersie pieczęć 63.
motyw ikonograficzny: Chrystus , Cud w Walldürn , gwóźdź , kielich mszalny , korona cierniowa , korporał , oblicze Chrystusa
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: PRAWDZIWEWYLANIESKIE I ICHAKRFIPRZENAYS: 1831 , (przy dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (63)
uwagi: Przedstawienie Świętej Krwi z Walldürn powstało pod koniec XVI wieku pod wpływem legendy, opowiadającej o zdarzeniu, które miało miejsce w kościele św. Jerzego w Walldürn (Niemcy). W 1330 w czasie konsekracji wino przemienione w krew, wylane na korporał utworzyć miało obraz ukazujący Ukrzyżowanego w otoczeniu 11 twarzy Chrystusa. To rzadkie w Polsce wyobrażenie znane jest głównie z kilkunastu zabytków sztuki ludowej - grafik dewocyjnych, obrazów na szkle i płaskorzeźb w przydrożnych kapliczkach. Drzeworyt pochodzi z teki, która znalazła się w Bibliotece Gdańskiej w latach 1945-1975. Odciśnięty został z klocka, pochodzącego z warsztatu Kostryckich z Płazowa
fotografia: Mikrofilm-Center , 2015
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
5000000026 klocek drzeworytniczy dwustronny Pieta, Cud w Walldürn
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.01.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©