BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000552

Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
obiekty związane: odbitka graficzna , Święci Barbara, Apolonia, Jan Nepomucen i Ignacy Loyola , 5000000616 odbitka graficzna , Obramowanie z ornamentem kwiatowym , 5000000553 odbitka graficzna , Święty Antoni Padewski , 5000000554 odbitka graficzna , Święta Helena , 5000000555 odbitka graficzna , Święty Kazimierz , 5000000556 odbitka graficzna , Święty Józef z Dzieciątkiem , 5000000557 odbitka graficzna , Salvator Mundi, Matka Boska Częstochowska, Święty Jan Ewangelista, Matka Boska Bolesna , 5000000558 odbitka graficzna , Matka Boska z Mariazell , 5000000559 odbitka graficzna , Matka Boska Zdzieszewska , 5000000560 odbitka graficzna , Matka Boska Okulicka , 5000000561 odbitka graficzna , Matka Boska Hanswicka , 5000000562 odbitka graficzna , Matka Boska z Różanegostoku , 5000000563 odbitka graficzna , Judyta i Holofernes? , 5000000564 odbitka graficzna , Matka Boska z Mariazell , 5000000565 odbitka graficzna , Święty Jan Nepomucen , 5000000572 odbitka graficzna , Święty Franciszek , 5000000573 odbitka graficzna , Pokłon Trzech Króli , 5000000601 odbitka graficzna , Chrystus Nazareński , 5000000602 odbitka graficzna , Chrystus na krzyżu , 5000000608 odbitka graficzna , Święta Barbara , 5000000609 odbitka graficzna , Ostatnia Wieczerza - fragment , 5000000610 odbitka graficzna , Ostatnia Wieczerza - fragment , 5000000611 odbitka graficzna , Koronacja Matki Boskiej , 5000000614 odbitka graficzna , Drzeworyt z dwunastoma przedstawieniami , 5000000615 odbitka graficzna , Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment , 5000000617 odbitka graficzna , Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment , 5000000618 odbitka graficzna , Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment , 5000000619 odbitka graficzna , Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment , 5000000620 odbitka graficzna , Salvator Mundi , 5000000621 odbitka graficzna , Święta Katarzyna Aleksandryjska , 5000000622 odbitka graficzna , Matka Boska z Dzieciątkiem, Ukrzyżowanie , 5000000623 odbitka graficzna , Matka Boska Loretańska - fragment , 5000000624 odbitka graficzna , Matka Boska Loretańska - fragment , 5000000625 odbitka graficzna , Matka Boska Loretańska - fragment , 5000000626 odbitka graficzna , Matka Boska Loretańska - fragment , 5000000627 odbitka graficzna , Chrystus upadający pod krzyżem - fragment , 5000000612 odbitka graficzna , Chrystus upadający pod krzyżem - fragment , 5000000613
opis: Drzeworyty z klocków należących do Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W pełnej tece znajdowało się 66 grafik wykonanych z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana, między innymi przez Adama Półtawskiego. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej. Korzystał z niej m.in. Władysław Skoczylas, pisząc w 1934 r. pracę "Drzeworyt ludowy w Polsce". W zbiorze znajdującym się w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się 38 arkuszy bez oryginalnej okładki, w tym kilka niesklejonych drzeworytów (półproduktów). Strona tytułowa jest odmienna od pozostałych egzemplarzy Teki, została odbita bez części elementów, w tym znaku Biblioteki Zawodowej Graficznej, informacji, że została wydana nakładem drukarni Wł. Łazarskiego i 1921 - daty wydania. Tylko jedna odbitka jest częściowo kolorowana, nr Gr 3641/24. Brakuje drzeworytów wykonanych z desek płazowskich. Zygmunt Łazarski zginął w KL Auschwitz w 1941 roku, a żmudzkie klocki drzeworytnicze spłonęły podczas powstania warszawskiego w mieszkaniu przy ul. Skorupki.
numer inwentarza: GR 3641
uwagi: Zamieszczona fotografia przedstawia kartę tytułową o wymiarze 44 x 33,5 cm. Pozostałe odbitki z teki dostępne są po kliknięciu obiektów związanych na liście.
fotografia: Dąbrowska, Krystyna , 2012
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.12.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©