BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001244
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33 x 25,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1815 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Przedstawia siedzące na krzesłach z wysokimi oparciami świętą Annę i Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus po środku. Święta Anna po lewej stronie i Matka Boska po prawej są ukazane z półprofilu. Mają na sobie długie sukienki i płaszcze z gładką lamówką. Święta Anna ma dłonie złożone do modlitwy, a Matka Boska trzyma na kolanach małego Jezusa. Dzieciątko Jezus jest ubrane w długą szatę, spod której wysuwają się bose, złączone razem stopy. Lewą rękę wznosi w geście błogosławieństwa, w prawej trzyma kulę ziemską zwieńczoną krzyżem tzw. "świat", symbol Zbawiciela Władcy. Twarze wszystkich postaci mają owalny kształt, wyraźne oczy, nosy, usta i podbródki. Głowy otaczają nimby, a głowę Matki Boskiej dodatkowo zdobi królewska korona. W górnej części drzeworytu umieszczono obłoki, w jednym z nich widoczna jest gołębica, symbol Ducha Świętego. U dołu kompozycji znajduje się napis, zawierający być może inicjały drzeworytnika.Drzeworyt otoczono ramą, dołem niedokładnie odbitą.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , Gołębica Ducha Świętego , jabłko królewskie , Matka Boska , sygnatura , Święta Anna
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: AJ , (w prawym, dolnym rogu) E ESUMAAR.YA ANNA , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: PME 31467
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na początek XIX wieku. Nieznanego z nazwiska autora tego klocka określa mianem "Monogramista A.I."; przypisuje mu wykonanie kilku innych drzeworytów zamieszczonych w Tece Łazarskiego z 1921 roku. Wątpliwości budzi odczytanie litery "I" w inicjale autora, która wygląda na przetartą literę "D". Galaune drzeworyt zalicza do prac tzw. "rzeźbiarza cudów św. Antoniego". Według tradycji święta Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej, osiadłej w Betlejem. Była żoną Joachima i matką Maryi. Przedstawienie jej razem w Córką i Dzieciątkiem Jezus jest zwane popularnie Świętą Anną Samotrzecią. Słowo "samotrzeć",tj. "samemu w towarzystwie dwóch", oznaczało bycie "we trzech". Święta Anna jest patronką małżonków, matek, położnic. Jej liturgiczne wspomnienie przypada na dzień 26 lipca. Drzeworyt został przekazany przez K. Niedzielskiego w 1954 r.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000944 teka grafik Teka Łazarskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Grochal, Anna, 2014.12.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©